Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Những ngành nghề được quan tâm nhất hiện nay
Logo
Quản lý tài nguyên môi trường - Trường Đại học Tây Đô (TDU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng:
Học phí: 16,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D01, A01
Điểm chuẩn 2020: 14.0 điểm
Logo
Văn học - Trường Đại học Phú Yên (PYU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 40 , ký túc xá tháng:
Học phí: 7,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: C00, D01, D14
Điểm chuẩn 2020: 14.0 điểm
Logo
Giới và phát triển - Học viện phụ nữ Việt Nam (HPN)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 9,180,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, C00, D01, A01
Điểm chuẩn 2020: 14.5 điểm
Logo
Thiết kế trang web - Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt (CDNDALAT)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 7,520,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Kinh doanh thương mại - Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ (CTEC)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:
Học phí: 5,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Công tác xã hội - Trường Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc) (VNUF)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,160,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, C00, D01, C15
Điểm chuẩn 2020: 14.0 điểm
Logo
Văn học - Trường Đại học Quảng Nam (QuangNam)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 9,200,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: C19, C20, D14
Điểm chuẩn 2020: 13.0 - 15.0 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh vận tải hàng không - Trường Cao đẳng Quốc tế KENT (KENT)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ , Đào tạo bằng tiếng Việt
Học phí: 63,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT