www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Số câu hỏi trắc nghiệm về chọn nghề: 1/54
Bạn tự lập ?
Hướng dẫn thực hiện trắc nghiệm
Chọn các hình bên trên đúng nhất với bạn như giải thích bên dưới
  • 1 Bạn thấy ý đó chưa bao giờ đúng với bạn
  • 2 Chỉ thấy ý đó chỉ đúng trong một vài trường hợp
  • 3 Bạn thấy ý đó chỉ một nửa là đúng với bạn
  • 4 Bạn thấy ý đó gần như là đúng với bạn trong hầu hết mọi trường hợp, chỉ có một vài trường hợp là chưa đúng lắm
  • 5 Bạn thấy ý đó là hoàn toàn đúng với bạn, không thể nào khác đi được