www.tuyensinhhot.com
Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Chuyên mục: Chính phủ

Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 – 2025”