www.tuyensinhhot.com
Cổng thông tin Giáo dục hướng nghiệp Quốc gia 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Văn bản bộ GDĐT

Công văn 1676/BGDĐT-GDTrH năm 2019

Công văn 1676/BGDĐT-GDTrH năm 2019

Kính gửi: – Các sở giáo dục và đào tạo;– Các cơ sở giáo dục đào tạo giáo viên trung học; Ngày 14 tháng 5 năm 2018 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 522/QĐ-TTg việc phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục… Continue reading Công văn 1676/BGDĐT-GDTrH năm 2019

Kế hoạch 1223/KH-BGDĐT ngày 28/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch 1223/KH-BGDĐT ngày 28/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch 1223/KH-BGDĐT ngày 28/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc Triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 – 2025”;