www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Văn bản bộ GDĐT

Kế hoạch 1223/KH-BGDĐT ngày 28/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch 1223/KH-BGDĐT ngày 28/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc Triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 – 2025”;