www.tuyensinhhot.com
Cổng thông tin Giáo dục hướng nghiệp Quốc gia 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trình độ cao đẳng, trung cấp

DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyên tắc gán mã các cấp – Mã cấp I – Trình độ đào tạo: 01 chữ số – Mã cấp… Continue reading DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

DANH MỤC CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

DANH MỤC CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

BẢNG DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) Nguyên tắc gán mã các cấp: – Mã cấp I – Trình độ đào tạo: 01 chữ số… Continue reading DANH MỤC CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG