www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

CHUYÊN GIA, CỐ VẤN

Tuyển Sinh Hot Logo
ThS NGUYỄN XUÂN THỦY
Nguyên Trưởng phòng Cung ứng và Xuất khẩu nhân lực
Trung tâm hỗ trợ Đào tạo và Cung Ứng nhân lực, Bộ giáo dục và Đào tạo
Tuyển Sinh Hot Logo
THẦY TRẦN ANH TUẤN
Nguyên Phó Giám Đốc
Trung Tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động TPHCM
Tuyển Sinh Hot Logo
Thầy LÊ VĂN TOÀN
Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Tuyển Sinh Hot Logo
Thầy CAO QUẢNG TƯ
Giám Đốc Trung Tâm Tuyển Sinh
Trường Đại học Quốc Tế Sài Gòn (SIU)
Tuyển Sinh Hot Logo
THẦY LÊ TRỌNG KHANH
Giám Đốc Tuyển Sinh
Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin (UIT)
– Đại Học Quốc Gia TPHCM
Tuyển Sinh Hot Logo
Thầy NGUYỄN THANH SƠN
Phó Hiệu Trưởng
Trường Đại Học Yersin Đà Lạt (YU)
Tuyển Sinh Hot Logo
Thầy TRẦN THANH VŨ
Phó Hiệu Trưởng Thường Trực
Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương (BETU)
Tuyển Sinh Hot Logo
Thầy TÔN THẤT TÍN
Giám Đốc Tuyển Sinh
Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức (TDC)
Tuyển Sinh Hot Logo
Thầy ĐÀO VIẾT QUỐC
Trưởng Phòng Tuyển Sinh
Trường Cao Đẳng Xây Dựng TP.HCM (HCC)
Tuyển Sinh Hot Logo
Thầy VŨ XUÂN KỲ
Phó Hiệu Trưởng
Trường Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghệ TPHCM (HIAST)
Tuyển Sinh Hot Logo
Thầy VŨ NGUYỄN CÔNG THÀNH
Phó Phòng Tuyển Sinh
Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Quản trị SONADEZI
Tuyển Sinh Hot Logo
Thầy NGUYỄN NHẬT TÂN
Giám Đốc
Trường Đại Học Greenwich Việt Nam (Cơ sở TPHCM)
Tuyển Sinh Hot Logo
Cô NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG
Trường Đại Học Tài Chính Marketing (UFM)
Tuyển Sinh Hot Logo
Cô PHAN THỊ THU
Phó Hiệu Trưởng
Trường Cao Đẳng Viễn Đông (VIDO)
Tuyển Sinh Hot Logo
Ông VŨ CHÍ THÀNH
Giám Đốc FPT Polytechnic Việt Nam - Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Nghệ Hà Nội
Tuyển Sinh Hot Logo
ThS NGUYỄN THÀNH TÀI
Cán Bộ Tuyển Sinh Và Truyền Thông
Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM (Hufi)
Tuyển Sinh Hot Logo
ThS NGUYỄN VĂN TRUNG
Phó Trưởng Ban Tuyển Sinh
Trường Đại Học Lạc Hồng (LHU)
Tuyển Sinh Hot Logo
Cô PHẠM Y VÂN
Trưởng Phòng Tuyển Sinh
Trường Cao Đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh
Tuyển Sinh Hot Logo
TS. TRẦN MẠNH THÀNH
Phó Hiệu Trưởng Thường Trực
Trường Cao Đẳng Bách Việt (BVC)
Tuyển Sinh Hot Logo
Ths. NGUYỄN DUY TIẾN
Giám đốc Trung tâm tuyển sinh
Truyền thông Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vinatex TP.HCM
Tuyển Sinh Hot Logo
Thầy LÊ CHÂU LÂM
Trưởng phòng tuyển sinh
Trường cao đẳng kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ
Tuyển Sinh Hot Logo
Diễn giả HUỲNH ANH BÌNH
Giám đốc trung tâm hướng nghiệp TPHCM
Thành Viên Sáng Lập Tuyensinhhot.com
Tuyển Sinh Hot Logo
VƯƠNG HỒNG QUÂN
Giám đốc trung tâm tuyền sinh Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II
Chuyên gia tư vấn hướng nghiệp của tuyensinhhot.com
Thành viên sáng lập Tuyensinhhot.com
Tuyển Sinh Hot Logo
TRẦN HUỲNH KHOA
Phụ trách chương trình liên kết đào tạo quốc tế và du học