www.tuyensinhhot.com
Cổng thông tin Giáo dục hướng nghiệp Quốc gia 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Kinh nghiệm nước ngoài

Kinh nghiệm Vương Quốc Anh

Kinh nghiệm Vương Quốc Anh

Vương quốc Anh là một trong những nước có hệ thống giáo dục phát triển trên thế giới. Công tác giáo dụchướng nghiệp cho giới trẻ đặc biệt là học sinh bậc Trung học rất được chú trọng. Chính phủ, chính quyền địa phương, nhàtrường và các tổ chức xã hội liên quan cùng tham… Continue reading Kinh nghiệm Vương Quốc Anh

Kinh nghiệm CHLB Đức

Kinh nghiệm CHLB Đức

Giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh tại Cộng hòa Liên bang Đức Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình KHGD cấp quốc gia “Giải pháp phân luồng học sinh sau trung học cơ sở”, mã số KHGD/16-20.ĐT002 do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam chủ trì,… Continue reading Kinh nghiệm CHLB Đức