www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Sáng kiến kinh nghiệm GDHN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG THCS

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG THCS

Lao động nghề nghiệp sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người, đồng thời góp phần vào việc hình thành và phát triển nhân cách. Sự phát triển xã hội tuỳ thuộc vào sự tăng năng suất lao động của từng nghề . Muốn có năng suất lao động cao đáp ứng… Continue reading SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG THCS

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP GẮN VỚI TRẢI NGHIỆM THỰC TIỄN SẢN XUẤT MẮM TÉP TẠI ĐỊA PHƯƠNG

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP GẮN VỚI TRẢI NGHIỆM THỰC TIỄN SẢN XUẤT MẮM TÉP TẠI ĐỊA PHƯƠNG

1. Tên sáng kiến: Giáo dục hướng nghiệp là môn học rất quan trọng vì hướng nghiệp giúp học sinh tìm được mục đích học tập và định hướng tương lai. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng để tăng hiệu quả học tập cần bồi dưỡng động lực học tập cho học sinh. Theo nghiên… Continue reading SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP GẮN VỚI TRẢI NGHIỆM THỰC TIỄN SẢN XUẤT MẮM TÉP TẠI ĐỊA PHƯƠNG