www.tuyensinhhot.com
Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Chuyên mục: Trình độ đại học

DANH MỤC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

DANH MỤC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Hiện nay trình độ Đại Học chính quy trong hệ thống đào tạo tại Việt Nam có 367 ngành nghề trong danh mục ngành nghề được phân loại nhiều lĩnh vực, nhiều nhóm ngành và các ngành như sau: