www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
M
Ngôn ngữ anh - Trường Đại học giao thông vận tải TPHCM (UTH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng: , Trường công lập
Học phí: 17,400,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, A01
Điểm chuẩn 2023: 17.0 - 23.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ anh - Học viện hàng không Việt Nam (VAA)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 14,290,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, A01, D96, D78, NLĐG
Điểm chuẩn 2023: 24.6 - 26.0 điểm , NLĐG: 800.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ Anh - Trường Đại học Văn Lang (VANLANGU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:
Học phí: 60,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, D08, D10, NLĐG
Điểm chuẩn 2023: 18.0 - 24.0 điểm , NLĐG: 650.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ Anh - Trường Đại học sư phạm kỹ thuật TPHCM (HCMUTE)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng: 250,000 - 360,000 VNĐ/tháng
Học phí: 18,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, D96
Điểm chuẩn 2023: 22.75 - 27.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ Anh - Trường Đại học quốc tế Sài Gòn (SIU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 140 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ , Nếu học bằng tiếng anh học phí sẽ 131.8 triệu/năm
Học phí: 55,464,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: THM 3 môn 5 HK, D01, D11, D12, D15, D72, NLĐG
Điểm chuẩn 2023: 17.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 600.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ anh - Trường Đại học Gia Định (GDU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng: 0
Học phí: 22,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, A01, D14, D15, NLĐG, Điểm TB Học bạ 12 , IELTS
Điểm chuẩn 2023: 15.0 - 16.5 điểm , NLĐG: 600.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ Anh - Trường Đại học Hoa Sen (HSU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ , Môn tiếng anh hệ số 2
Học phí: 60,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, D09, D14, D15, NLĐG
Điểm chuẩn 2023: 16.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 600.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ Anh - Trường Đại học kinh tế tài chính TpHCM (UEF)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 155 , ký túc xá tháng:
Học phí: 60,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, A01, D14, D15
Điểm chuẩn 2023: 21.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ Anh - Trường Đại học Công Thương TPHCM (HUIT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 90 , ký túc xá tháng: 330,000 VNĐ/tháng
Học phí: 19,260,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, A01, D09, D10, NLĐG, Điểm TB Học bạ 10 - 11 - HK1 Lớp 12
Điểm chuẩn 2023: 21.0 - 24.0 điểm , NLĐG: 650.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ Anh - Trường Đại học tài chính Marketing (UFM)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng: 250,000 VNĐ/tháng , Trường công lập
Học phí: 25,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D96, NLĐG
Điểm chuẩn 2023: 24.0 - 27.5 điểm , NLĐG: 710.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ Anh - Trường Đại học công nghiệp TpHCM (IUH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 800 , ký túc xá tháng: 250,000 - 400,000 VNĐ/tháng
Học phí: 25,400,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, D14, D15, D96, NLĐG
Điểm chuẩn 2023: 22.5 - 25.5 điểm , NLĐG: 720.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ Anh - Trường Đại học Hùng Vương TPHCM (DHV)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 79 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tím ký túc xá
Học phí: 26,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: THM HK1 lớp 12, D01, D14, D15, D66, NLĐG
Điểm chuẩn 2023: 15.0 điểm , NLĐG: 500.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ anh - Trường Đại học ngân hàng TpHCM (BUH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng: 350,000 - 1,000,000 VNĐ/tháng, tùy theo phòng , Môn tiếng anh hệ số 2
Học phí: 15,400,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, A01, D14, D15
Điểm chuẩn 2023: 24.38 điểm
Logo
Ngôn ngữ anh - Trường Đại học lao động xã hội (cơ sở TPHCM) (ULSA2)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 300.000 - 500,000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
Học phí: 16,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, A01, D07, D14
Điểm chuẩn 2023: 17.0 - 18.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ Anh - Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng (HIU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng: 1.2 triệu - 4 triệu/tháng
Học phí: 55,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, A01, D14, D96, NLĐG
Điểm chuẩn 2023: 16.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 800.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ Anh - Trường Đại học Công Nghệ TpHCM (HUTECH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 300 , ký túc xá tháng: 500000
Học phí: 54,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển riêng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: THM 3 môn 3 HK, D01, A01, D14, D15, NLĐG
Điểm chuẩn 2023: 18.0 điểm , NLĐG: 750.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ anh - Trường Đại học Kinh Tế TpHCM (UEH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng: 300,000 - 1.150.000VNĐ/tháng tùy theo phòng , Tiếng Anh nhân hệ số 2
Học phí: 30,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, D96, NLĐG
Điểm chuẩn 2023: 26.1 điểm , NLĐG: 850.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ Anh - Trường Đại học luật TpHCM (HCMULAW)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 37,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, A14, D66, D84
Điểm chuẩn 2023: 24.78 - 25.78 điểm
Logo
Ngôn ngữ Anh - Trường cao đằng bách khoa Sài Gòn (BKC)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ , Học phí 420.000 đ/tín chỉ. Tổng cộng 120 tín chỉ, học 2.5 năm
Học phí: 19,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Ngôn ngữ anh - Trường Đại học quốc tế - ĐHQG TpHCM (HCMIU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 75 , ký túc xá tháng:
Học phí: 50,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, D09, D14, D15, NLĐG
Điểm chuẩn 2023: 25.0 - 27.75 điểm , NLĐG: 835.0 điểm