www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Ngôn ngữ Trung Quốc - Trường Đại học Văn Hiến TPHCM (VHU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:
Học phí: 30,250,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, A01, D10, D15
Điểm chuẩn 2022: 18.0 - 19.0 điểm
Logo
Tiếng trung quốc - Trường Cao đẳng Văn hóa NT và Du lịch Sài Gòn (SAIGONACT)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:
Học phí: 19,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Ngôn ngữ Trung Quốc - Trường Đại học kiến trúc Đà Nẵng (DAU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 90 , ký túc xá tháng:
Học phí: 20,160,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, A01, D14, D15
Điểm chuẩn 2022: 15.0 - 19.5 điểm
Logo
Sư phạm tiếng Trung Quốc - Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng (UFL)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 20 , ký túc xá tháng:
Học phí: 9,390,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, D04, D96, D78
Điểm chuẩn 2022: 25.6 điểm
Logo
Tiếng Trung Quốc (thương mại) - Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi (Sonadezi)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 17,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, D04, D07
Điểm chuẩn 2022: điểm
Logo
Tiếng trung quốc - Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An (DONGAN)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 35 , ký túc xá tháng: 350,000 VNĐ/tháng
Học phí: 15,840,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Sư phạm Tiếng Trung Quốc - Khoa Ngoại Ngữ - Đại Học Thái Nguyên (SFL)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng: 100.000 VNĐ/ tháng
Học phí: 9,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, A01, D04, D66
Điểm chuẩn 2022: 24.0 điểm
Logo
Sư phạm tiếng Trung Quốc - Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) (VNU-ULIS)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 25 , ký túc xá tháng:
Học phí: 9,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển riêng, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, D05, D78, D90
Điểm chuẩn 2022: 38.32 điểm
Logo
Sư phạm Tiếng Trung Quốc - Trường Đại học sư phạm TpHCM (HCMUP)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, D04
Điểm chuẩn 2022: 25.1 - 27.6 điểm
Logo
Tiếng trung quốc - Trường Cao đẳng NOVA (NOVA)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:
Học phí: 20,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Tiếng trung quốc - Trường Cao đẳng Việt Mỹ (APC)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng: 500,000 VNĐ/tháng
Học phí: 33,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Tiếng Trung Quốc - Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn (VANLANG)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 300.000 đ/tháng
Học phí: 30,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT