www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Giáo dục thể chất - Trường Đại học sư phạm Thể Dục Thể Thao TPHCM (UPES)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 210 , ký túc xá tháng: Miễn phí , Thi tuyển môn Năng khiếu: Kiểm tra thể hình, Chạy 30m tốc độ cao, Bật cao tại chỗ, Bóp lực kế, Dẻo gập thân.
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: T00, T02
Điểm chuẩn 2022: 19.0 - 23.5 điểm
Logo
Giáo dục thể chất - Trường Cao đẳng Y Dược Hồng Đức (HONGDUC)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 35 , ký túc xá tháng: không có kí túc xá
Học phí: 16,000,000 VNĐ/năm
Logo
Giáo dục thể chất - Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng (HIU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 20 , ký túc xá tháng: 1.2 triệu - 4 triệu/tháng
Học phí: 40,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: T00, T02, T03, NLĐG, T07
Điểm chuẩn 2022: 18.0 - 20.0 điểm , NLĐG: 800.0 điểm
Logo
Giáo dục Thể chất - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 418 , ký túc xá tháng:
Học phí: 7,200,000 VNĐ/năm
Logo
Giáo dục Thể chất - Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Đà Nẵng (FPE)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: T00, T02, T03, T04
Điểm chuẩn 2022: 23.0 - 28.0 điểm
Logo
Giáo dục Thể chất - Trường Đại học Cần Thơ (CTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 18 , ký túc xá tháng: 120,000 - 270,000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
Học phí: 9,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: T00, T01
Điểm chuẩn 2022: 24.25 điểm
Logo
Giáo dục Thể chất - Trường Đại học Đồng Tháp (DTHU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: T06, T00, T05, NLĐG, T07
Điểm chuẩn 2022: 23.0 điểm , NLĐG: 701.0 điểm
Logo
Giáo dục thể chất - Trường Đại học sư phạm Thể Dục Thể Thao TPHCM (UPES)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng: Miễn phí , Thi tuyển môn năng khiếu: Kiểm tra thể hình; chạy 30m tốc độ cao; bật cao; bóp lực kế; dẻo gập thân.
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: T00, T02
Điểm chuẩn 2022: 16.2 - 19.2 điểm
Logo
Giáo dục Thể chất - Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh (UPES1)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 250 , ký túc xá tháng: 250.000 VNĐ/ tháng
Học phí: 15,360,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: T00, T05, M02, M03
Điểm chuẩn 2022: 26.15 điểm
Logo
Giáo dục Thể chất - Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng (UPES3)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng:
Học phí: 10,600,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: S01, T00, T01, T02, T05
Điểm chuẩn 2022: 19.0 - 25.5 điểm
Logo
Giáo dục Thể chất - Trường Đại học Hồng Đức (HDU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 20 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,900,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: T00, T01, T02, T07
Điểm chuẩn 2022: 13.0 - 18.0 điểm
Logo
Giáo dục Thể chất (GDTC - Công tác đội) - Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt (CDSPDALAT)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 15 , ký túc xá tháng: , Thi tuyển môn năng khiếu
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: T00, T01, T02, T03
Điểm chuẩn 2022: 16.0 điểm
Logo
Giáo dục Thể chất - Trường Đại học Tây Bắc (UTB)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 20 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,840,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: T00, T03, T04, T05
Điểm chuẩn 2022: 19.5 - 25.0 điểm
Logo
Giáo dục Thể chất - Trường Đại học Hùng Vương (HVU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 225 , ký túc xá tháng:
Học phí: 23,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: T00, T02, T05, T07
Điểm chuẩn 2022: 32.0 điểm
Logo
Giáo dục Thể chất - Trường Đại học Quy nhơn (QNU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng:
Học phí: 12,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: T00, T02, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 18.0 điểm , NLĐG: 650.0 điểm
Logo
Giáo dục Thể chất - Trường Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên (DHSPTN)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: T00, T05, T07
Điểm chuẩn 2022: 19.0 điểm
Logo
Giáo dục Thể chất - Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang (SPTWNT)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 20 , ký túc xá tháng: , Thi tuyển môn năng khiếu >=5
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: T01, Điểm TB Học bạ 12
Điểm chuẩn 2022: điểm
Logo
Giáo dục Thể chất - Trường Đại học Hải Phòng (DHHP)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 220 , ký túc xá tháng: 120.000 VNĐ/ tháng
Học phí: 8,840,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: T00, T01
Điểm chuẩn 2022: 24.0 - 36.0 điểm
Logo
Giáo dục Thể chất - Trường Đại học Tây Nguyên (TNU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Logo
Giáo dục Thể chất - Trường Đại học sư phạm TpHCM (HCMUP)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 90 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: T00, T02
Điểm chuẩn 2022: 22.75 - 27.03 điểm