Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Giáo dục thể chất - Trường Đại học sư phạm Thể Dục Thể Thao TPHCM (UPES)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 210 , ký túc xá tháng: Miễn phí , Thi tuyển môn Năng khiếu: Kiểm tra thể hình, Chạy 30m tốc độ cao, Bật cao tại chỗ, Bóp lực kế, Dẻo gập thân.
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: T00, T02
Điểm chuẩn 2021: 19.0 - 23.5 điểm
Logo
Giáo dục thể chất - Trường Đại học sư phạm Thể Dục Thể Thao TPHCM (UPES)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng: Miễn phí , Thi tuyển môn năng khiếu: Kiểm tra thể hình; chạy 30m tốc độ cao; bật cao; bóp lực kế; dẻo gập thân.
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: T00, T02
Điểm chuẩn 2021: 16.2 - 19.2 điểm
Logo
Giáo dục Thể chất - Trường Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên (DHSPTN)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: T00, T05, T07
Điểm chuẩn 2021: 19.0 điểm
Logo
Giáo dục Thể chất - Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Đà Nẵng (FPE)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: T00, T02, T03, T04
Điểm chuẩn 2021: 18.93 - 28.0 điểm
Logo
Giáo dục thể chất - Trường Đại học Thể dục thể thao TpHCM (USH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 140 , ký túc xá tháng: 140,000; 190,000; 350,000; 580,000 VNĐ/tháng
Học phí: 11,700,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: T06, T00, T04, T05, T07
Điểm chuẩn 2021: 19.8 - 24.0 điểm
Logo
Giáo dục Thể chất - Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang (SPTWNT)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 20 , ký túc xá tháng: , Thi tuyển môn năng khiếu >=5
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: T01, Điểm TB Học bạ 12
Điểm chuẩn 2021: điểm
Logo
Giáo dục Thể chất - Trường Đại học sư phạm TpHCM (HCMUP)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 90 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: T00, T02
Điểm chuẩn 2021: 23.75 điểm
Logo
Giáo dục thể chất - Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng (HIU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 20 , ký túc xá tháng: 1.2 triệu - 4 triệu/tháng
Học phí: 40,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: T00, T02, T03, NLĐG, T07
Điểm chuẩn 2021: 18.0 - 20.0 điểm , NLĐG: 800.0 điểm
Logo
Giáo dục Thể chất (GDTC - Công tác đội) - Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt (CDSPDALAT)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 15 , ký túc xá tháng: , Thi tuyển môn năng khiếu
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: T00, T01, T02, T03
Điểm chuẩn 2021: 16.0 điểm
Logo
Giáo dục thể chất - Trường Cao đẳng Y Dược Hồng Đức (YDHD)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 35 , ký túc xá tháng: không có kí túc xá
Học phí: 16,000,000 VNĐ/năm