Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Quy hoạch vùng và đô thị - Trường Đại học kiến trúc Đà Nẵng (DAU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng:
Học phí: 22,576,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A01, V00, V01, V02
Điểm chuẩn 2021: 14.0 điểm
Logo
Quy hoạch vùng và đô thị (chuyên ngành: Quy hoạch - Kiến trúc) - Trường Đại học Xây dựng (NUCE)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 12,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: V00, V01, V02
Điểm chuẩn 2021: 20.0 điểm