www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Mã trường: NTT

Tuyển sinh năm 2024

Y học dự phòng

7720110
Đại Học
Chính quy
37,600,000 VNĐ/năm
ĐGNL HCM , ĐGNL HCM , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT , Xét ĐTN THPT
B00, NLĐG, Điểm TB Học bạ 12
NLĐG:550.0
Điểm TB Học bạ 12 :6.5
B00:19.0
Theo quy định của BGD
Theo quy định của BGD
6 năm
50
500.000 đ/tháng
Việt Nam
tttvtsinh@ntt.edu.vn
300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: