www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Mã trường: NTT

Tuyển sinh năm 2024

Tiếng việt và văn hóa Việt Nam

7220101
Đại Học
Chính quy
30,900,000 VNĐ/năm
Xét tuyển thẳng , Thi tuyển riêng , ĐGNL HCM , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
C00, D01, D14, D15, NLĐG, Điểm TB Học bạ 12
NLĐG:550.0
Điểm TB Học bạ 12 :6.0
D15:15.0 D14:15.0 D01:15.0 C00:15.0
Theo quy định của BGD
Theo quy định của BGD
4 năm
100
500.000 đ/tháng
Việt Nam
tttvtsinh@ntt.edu.vn
300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: