www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Mã trường: NTT

Tuyển sinh năm 2023

Công nghệ kỹ thuật Hóa học

7510401
Đại Học
Chính quy
26,240,000 VNĐ/năm
Thi tuyển riêng , Xét tuyển thẳng , ĐGNL HCM , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, B00, B00, A01, A01, D07, D07, NLĐG, Điểm TB Học bạ 12
D07:15.0 B00:15.0 A01:15.0 A00:15.0
NLĐG:550.0
Điểm TB Học bạ 12 :6.0
B00:15.0 A01:15.0 A00:15.0 D07:15.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
3.5 năm
120
500.000 đã/tháng
Việt Nam
tttvtsinh@ntt.edu.vn
300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: