www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Mã trường: NTT

Tuyển sinh năm 2024

Thiết kế đồ họa

7210403
Đại Học
Chính quy
36,300,000 VNĐ/năm
Xét tuyển thẳng , ĐGNL HCM , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT , Xét ĐTN THPT
H00, H00, H07, H07, V00, V00, V01, V01, NLĐG, Điểm TB Học bạ 12
NLĐG:18.0 V00:18.0 H07:18.0 H00:18.0 Điểm TB Học bạ 12 :6.0
V01:550.0
V01:15.0 V00:15.0 H07:15.0 H00:15.0
Theo quy định của BGD
Theo quy định của BGD
3.5 năm
50
500.000 đ/tháng
Việt Nam
tttvtsinh@ntt.edu.vn
300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: