www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Mã trường: NTT

Tuyển sinh năm 2024

Kỹ thuật Y sinh

7520212
Đại Học
Chính quy
27,300,000 VNĐ/năm
Xét tuyển thẳng , Thi tuyển riêng , ĐGNL HCM , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, B00, B00, A01, A01, A02, A02, NLĐG, Điểm TB Học bạ 12
B00:15.0 A02:15.0 A01:15.0 A00:15.0
NLĐG:550.0
Điểm TB Học bạ 12 :6.0
B00:15.0 A02:15.0 A01:15.0 A00:15.0
Theo quy định của BGD
Theo quy định của BGD
4.5 năm
50
500.000 đ/tháng
Việt Nam
tttvtsinh@ntt.edu.vn
300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: