www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Mã trường: NTT

Tuyển sinh năm 2024

Kỹ thuật xét nghiệm y học

7720601
Đại Học
Chính quy
32,000,000 VNĐ/năm
Xét tuyển thẳng , Thi tuyển riêng , ĐGNL HCM , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, B00, B00, D07, D07, D08, D08, D08, NLĐG, Điểm TB Học bạ 12
D08:15.0 D07:15.0 B00:15.0 A00:15.0
NLĐG:550.0
D08:15.0 Điểm TB Học bạ 12 :6.5
A00:19.0 D07:19.0 B00:19.0 D08:19.0
Theo quy định của BGD
Theo quy định của BGD
4 năm
100
500.000 đ/tháng
Việt Nam
tttvtsinh@ntt.edu.vn
300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: