www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Mã trường: NTT

Tuyển sinh năm 2024

Quản trị kinh doanh

7340101
Đại Học
Chính quy
34,750,000 VNĐ/năm
Xét tuyển thẳng , Thi tuyển riêng , ĐGNL HCM , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, D01, D01, A01, A01, D07, D07, D07, NLĐG
D07:16.0 D01:16.0 A01:16.0 A00:16.0
NLĐG:550.0
D07:550.0
D01:19.0 A01:19.0 A00:19.0 D07:19.0
Theo quy định của BGD
Theo quy định của BGD
3 năm
210
500.000 đ/tháng
Việt Nam
tttvtsinh@ntt.edu.vn
300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: