www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Mã trường: NTT

Tuyển sinh năm 2023

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204
Đại Học
Chính quy
30,430,000 VNĐ/năm
Xét tuyển thẳng , ĐGNL HCM , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT , Xét ĐTN THPT
D01, D01, D04, D04, D14, D14, D15, D15, NLĐG, Điểm TB Học bạ 12
NLĐG:18.0 D14:18.0 D04:18.0 D01:18.0 Điểm TB Học bạ 12 :6.0
D15:550.0
D15:16.0 D14:16.0 D04:16.0 D01:16.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
3.5 năm
75
500.000 đã/tháng
Việt Nam
tttvtsinh@ntt.edu.vn
300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: