www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Mã trường: NTT

Tuyển sinh năm 2024

Đông phương học

7310608
Đại Học
Chính quy
31,520,000 VNĐ/năm
Xét tuyển thẳng , Thi tuyển riêng , ĐGNL HCM , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
D01, D01, D04, D04, D14, D14, D15, D15, NLĐG, Điểm TB Học bạ 12
D15:15.0 D14:15.0 D04:15.0 D01:15.0
NLĐG:550.0
Điểm TB Học bạ 12 :6.0
D15:15.0 D14:15.0 D04:15.0 D01:15.0
4 năm
Theo quy định của BGD
Theo quy định của BGD
3.5 năm
50
500.000 đ/tháng
Việt Nam
tttvtsinh@ntt.edu.vn
300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: