www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Trà Vinh

Mã trường: DVT

Tuyển sinh năm 2024

Sư phạm Tiếng Khmer

7140226
Đại Học
Chính quy
0 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
C00, C00, D14, D14, D15, D15
C00:20.0 D15:20.0 D14:20.0
D15:21.5 D14:21.5 C00:21.5
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
Miễn học phí 100%
20
Việt Nam
tuyensinh@tvu.edu.vn
126 Nguyễn Thiện Thành, K4, Phường 5, Thị Xã Trà Vinh, Trà Vinh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: