www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Trà Vinh

Mã trường: DVT

Tuyển sinh năm 2023

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

7510205
Đại Học
Chính quy
14,800,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, D01, A01, C01
N/A:23.5 N/A:23.5 N/A:23.5 N/A:23.5
D01:18.75 C01:18.75 A01:18.75 A00:18.75
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
50
Việt Nam
tuyensinh@tvu.edu.vn
126 Nguyễn Thiện Thành, K4, Phường 5, Thị Xã Trà Vinh, Trà Vinh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: