www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Trà Vinh

Mã trường: DVT

Tuyển sinh năm 2024

Công nghệ thực phẩm

7540101
Đại Học
Chính quy
14,800,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
B00, A02, D07, D90
N/A:18.0 N/A:18.0 N/A:18.0 N/A:18.0
D90:15.0 D07:15.0 B00:15.0 A02:15.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 Năm
100
Việt Nam
tuyensinh@tvu.edu.vn
126 Nguyễn Thiện Thành, K4, Phường 5, Thị Xã Trà Vinh, Trà Vinh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: