www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Trà Vinh

Mã trường: DVT

Tuyển sinh năm 2023

Răng hàm mặt

7720501
Đại Học
Chính quy
25,085,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
B00, B08
N/A:18.0 N/A:18.0
B00:25.65 B08:25.65
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 Năm
50
Việt Nam
tuyensinh@tvu.edu.vn
126 Nguyễn Thiện Thành, K4, Phường 5, Thị Xã Trà Vinh, Trà Vinh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: