www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Trà Vinh

Mã trường: DVT

Tuyển sinh năm 2024

Giáo dục tiểu học

7140202
Đại Học
Chính quy
0 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, A01, A01, D84, D84, D90, D90
D90:22.7 D84:22.7 A01:22.7 A00:22.7
D90:20.25 D84:20.25 A01:20.25 A00:20.25
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
Miễn học phí 100%
103
Việt Nam
tuyensinh@tvu.edu.vn
126 Nguyễn Thiện Thành, K4, Phường 5, Thị Xã Trà Vinh, Trà Vinh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: