www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Trà Vinh

Mã trường: DVT

Tuyển sinh năm 2024

Giáo dục mầm non

7140201
Đại Học
Chính quy
0 VNĐ/năm
Thi tuyển riêng , Xét Học Bạ
M00, M00, M01, M01, M02, M02
M02:19.0 M01:19.0 M00:19.0
M02:20.0 M01:20.0 M00:20.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
Miễn học phí 100%
70
Việt Nam
tuyensinh@tvu.edu.vn
126 Nguyễn Thiện Thành, K4, Phường 5, Thị Xã Trà Vinh, Trà Vinh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: