www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Trà Vinh

Mã trường: DVT

Tuyển sinh năm 2024

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204
Đại Học
Chính quy
13,120,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
D04, D65, D40
N/A:24.55 N/A:24.55 N/A:24.55
D65:15.0 D40:15.0 D04:15.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 Năm
40
Việt Nam
tuyensinh@tvu.edu.vn
126 Nguyễn Thiện Thành, K4, Phường 5, Thị Xã Trà Vinh, Trà Vinh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: