www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Tìm hiểu về ngành địa lý học

Tìm hiểu về ngành địa lý học

Địa lý học là một ngành khoa học mang tính tổng hợp và tính liên ngành cao, tích hợp giữa ba mảng kiến thức khoa học tự nhiên, kinh tế – xã hội và kỹ
Ngành Địa lý tự nhiên

Ngành Địa lý tự nhiên

Địa lý tự nhiên (chuyên ngành Tài nguyên – Môi trường) được hình thành trên cơ sở hợp nhất các lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên nước, địa chất
Ngành Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa là gì?

Ngành Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa là gì?

Kỹ thuật địa chất là ngành kỹ thuật ứng dụng khoa học địa chất để xác định các yếu tố địa chất ảnh hưởng đến thiết kế, thi công, vận hành các công trì
Ngành Kỹ thuật Trắc địa- Bản đồ

Ngành Kỹ thuật Trắc địa- Bản đồ

Ngành Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ là ngành Khoa học Trái đất, bao gồm Khoa học và công nghệ về việc thu thập, phân tích và biễu diễn các thông tin
Kỹ thuật địa chất là gì?

Kỹ thuật địa chất là gì?

Ngành Kỹ thuật địa chất trang bị cho người học trình độ, kiến thức về môi trường nói chung và môi trường địa chất nói riêng cùng các kỹ thuật và công
Tìm hiểu về chuyên viên vẽ bản đồ

Tìm hiểu về chuyên viên vẽ bản đồ

Đã bao giờ bạn thắc mắc những tấm bản đồ từ đâu mà ra chưa? Đã bao giờ tò mò xem ai là người đã tạo nên chúng và làm thế nào để đặt cả trái đất lên
Tìm hiểu về nhân viên trắc địa

Tìm hiểu về nhân viên trắc địa

Trắc địa là ngành học liên quan đến sự đo đạc, biểu diễn, phân tích quy luật và cập nhật các thông tin được thu thập về đặc điểm vật lý của trái đất
Giới thiệu chi tiết toan bộ về ngành kỹ thuật địa vật lý

Giới thiệu chi tiết toan bộ về ngành kỹ thuật địa vật lý

Ngành Kỹ thuật địa vật lý (Geophysical Engineering) là ngành học về sự tương tác giữa các quá trình vật lý trong lòng đất và bề mặt trái đất. Ngành
Tìm hiểu về sư phạm địa lý

Tìm hiểu về sư phạm địa lý

Sư phạm Địa lý là chuyên ngành sư phạm đào tạo cử nhân về khoa học Địa lý có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức sâu rộng và
Tìm hiểu về nhà địa lý học

Tìm hiểu về nhà địa lý học

Nhà địa lý học là nhà khoa học về địa lý, chuyên làm công tác nghiên cứu tổng thể các điều kiện tự nhiên của các vùng, miền trên bề mặt Trái Đất…