www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Tìm hiểu về sư phạm địa lý

Sư phạm Địa lí là gì?

Sư phạm Địa lý là chuyên ngành sư phạm đào tạo cử nhân về khoa học Địa lý có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức sâu rộng và vững chắc về khoa học Địa lý; có khả năng giảng dạy các kiến thức Địa lý cho học sinh trung học phổ thông đáp ứng chương trình phân ban cũng như chuyên ban phù hợp với nội dung đổi mới phương pháp dạy và học ở trường Trung học phổ thông hiện nay.

 

Sư phạm Địa Lý học gì?

Chuyên ngành sư phạm địa lý sẽ cung cấp kiến thức và đào tạo sinh viên để hiểu biết rõ ràng về bản chất đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của khoa học địa lý. Nắm vững những tri thức địa lý cơ bản có quan hệ tới các hiện tượng, các quá trình tự nhiên. Nắm vững kiến thức cơ bản về địa lý kinh tế – xã hội đại cương, địa lý kinh tế – xã hội của các vùng, các quốc gia trên thế giới và cả ở Việt Nam. Hiểu đúng đắn mối quan hệ giữa tự nhiên và kinh tế, giữa con người với môi trường và sự phát triển bền vững.Hiểu rõ chủ trương đổi mới phương pháp dạy học ở các cấp học, bậc học của Đảng và Nhà nước hiện nay.Nắm được lý luận dạy học cơ bản, tiếp cận được các phương pháp dạy học hiện đại, cùng với những nghiệp vụ sư phạm khác.

 

Sư phạm Địa lý học gì?

Là môn học không chỉ nghiên cứu về địa cầu mà còn nghiên cứu về đặc điểm kinh tế xã hội, Địa lý cho phép sinh viên theo học có những cơ hội việc làm to lớn.

  • Giáo viên dạy môn Địa lý ở các trường Trung học cơ sở, Trung học chuyên nghiệp.
  • Có khả năng tham gia nghiên cứu tại các trung tâm nghiên cứu Kinh tế – Xã hội, viện nghiên cứu thuộc ngành Địa lý, địa chất, Trung tâm nghiên cứu môi trường.
  • Cán bộ trong hệ thống quản lý giáo dục từ cấp Địa phương tới Trung ương.
  • Làm việc tại các tổ chức giáo dục phi chính phủ.

 

Sư phạm Địa lý cần có những tố chất gì?

Là một môn học có vấn đề bao quát rộng, Sư phạm địa lý yêu cầu những yếu tố sau:

  • Yêu thích Địa lý, tìm hiểu về Địa lý.
  • Yêu thích giảng dạy và trẻ nhỏ.
  • Có khả năng truyền đạt tốt, rõ ràng.
  • Có sự nhạy bén, quan sát tốt và thành lập hệ thống thông tin, có khả năng liên hệ thực tế và thích đi khám phá.