www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Kỹ thuật địa chất là gì?

 

Kỹ thuật địa chất gì?

Kỹ thuật địa chất là ngành kỹ thuật ứng dụng khoa học địa chất để xác định các yếu tố địa chất ảnh hưởng đến thiết kế, thi công, vận hành các công trình kỹ thuật và duy trì các công trình này hoạt động tốt. Các nhà địa chất được đào tạo trong lĩnh vực này nghiên cứu và đưa ra các đề xuất, phân tích và thiết kế về địa chất và địa kỹ thuật liên quan đến sự phát triển của nhân loại.

 

Các nghiên cứu về kỹ thuật địa chất liên quan đến việc nhận dạng và phân tích các quá trình tự nhiên dựa trên những quy luật địa chất, và từ đó các nhà địa chất đưa ra những đánh giá về tác động của các quá trình này đến các công trình của con người, và dựa trên những hiểu biết chuyên môn để giảm thiểu các tai biến. Kỹ thuật này được áp dụng nhằm giúp con người ngăn chặn và giảm thiểu các thiệt hại do môi trường địa chất gây ra.

 

Ngành Kỹ thuật địa chất học gì?

Ngành Kỹ thuật địa chất trang bị cho người học trình độ, kiến thức về môi trường nói chung và môi trường địa chất nói riêng cùng các kỹ thuật và công nghệ xử lý và các tai biến của môi trường, các phương pháp tìm kiếm, thăm dò khoáng sản và biện pháp khai thác, sử dụng, địa chất thủy văn, địa chất công trình, các giải pháp xử lý nền móng cho các công trình xây dựng, dân dụng, công nghiệp, giao thông và khả năng tìm kiếm, thăm dò, đánh giá trữ lượng các mỏ dầu khí.

Một số môn học chuyên ngành: Cơ sở khoan và khai thác, Địa vật lý giếng khoan, Kỹ thuật an toàn lao động, Công nghệ khoan dầu khí, Công nghệ khai thác dầu khí, Công nghệ mỏ, Công nghệ khí, Máy thủy lực và máy nén khí, Địa chất môi trường, Thạch học, Địa chất Việt Nam, Kỹ thuật môi trường, Đánh giá tác động môi trường, Giám sát và quản lý môi trường, Bảo vệ môi trường, Địa chất khai thác dầu khí, Địa kỹ thuật, Địa kiến tạo, Địa chất biển, Kinh tế và luật khoáng sản, Địa chất thủy văn…

 

Ngành Kỹ thuật địa chất làm gì?

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Địa chất có thể đảm nhận các công tác trong lĩnh vực khoan, khai thác, thu gom vận chuyển khoáng sản và dầu khí tại các công ty khảo sát thiết kế phục vụ cho xây dựng các loại công trình, công ty khai thác nước ngầm, công ty thăm dò khai thác dầu khí trong và ngoài nước, các ban quản lý dự án, các Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường của tỉnh hoặc thành phố, công ty khai thác khoáng sản, các cơ sở có bộ phận liên quan đến địa chất, các Liên đoàn Địa chất, các trường, các Viện nghiên cứu…

 

Ngành Kỹ thuật địa chất cần tố chất gì?

– Yêu thích các môn khoa học tự nhiên như Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí.

– Yêu thích sự tìm tòi, khám phá, biết phân tích tư duy tổng hợp, có tính logic cao.

– Cần cù, chịu khó, tính tự giác và trung thực cao trong công việc.

– Ngành học này cũng đòi hỏi việc rèn luyện kiến cả thức kỹ năng bao gồm: kỹ năng ngoại ngữ; kỹ năng nhất định về tin học; kỹ năng làm việc theo nhóm.