Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Luật kinh tế

Luật kinh tế

Luật kinh tế là một bộ phận của pháp luật về kinh tế, là hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát
Tìm hiểu về Ngành kinh tế

Tìm hiểu về Ngành kinh tế

Một xu hướng gần đây là sự thay đổi cơ cấu ngành kinh tế khi các quốc gia công nghiệp tiến tới xã hội hậu công nghiệp. Điều này thể hiện ở sự tăng
Tìm hiểu về kỹ sư cầu nối

Tìm hiểu về kỹ sư cầu nối

Kỹ sư cầu nối hay còn gọi bằng tên viết tắt là BrSE là một trong số công việc đó. Hãy cùng đọc bài viết sau để hiểu thêm về nghề nghiệp này nhé!
Tìm hiểu về ngành kinh tế lao động

Tìm hiểu về ngành kinh tế lao động

Người lao động là chủ thể của mọi quá quá trình sản xuất kinh doanh. Quản lý, sử dụng, phát huy tiềm năng của nguồn lực lao động trong doanh nghiệp,
Tìm hiểu về ngành về ngành kinh tế tài chính

Tìm hiểu về ngành về ngành kinh tế tài chính

Bạn sẽ được trang bị kỹ năng phân tích tài chính - kinh tế cấp cao, song song với việc phát triển kiến thức và kỹ năng tiên tiến trong các lĩnh vực đa
Tìm hiểu về ngành Kinh tế đối ngoại

Tìm hiểu về ngành Kinh tế đối ngoại

Kinh tế đối ngoại là tổng thể các hoạt động, các quan hệ kinh tế, tài chính, khoa học kỹ thuật của một nước với bên ngoài, qua đó tham gia vào sự phân
Tìm hiểu về ngành kinh tế và quản lý

Tìm hiểu về ngành kinh tế và quản lý

Tồn tại song song với nhóm ngành quản trị kinh doanh là nhóm ngành kinh tế và quản lý. Đây là nơi thi thố tài năng của những chuyên gia phân tích kinh
Tìm hiểu về nghề giao dịch viên

Tìm hiểu về nghề giao dịch viên

Tìm hiểu về nghề giao dịch viên
Giới thiệu về ngành bán hàng trong siêu thị

Giới thiệu về ngành bán hàng trong siêu thị

Bán hàng trong siêu thị là một ngành học tương đối mới tại nước ta. Hiện vẫn chưa có quá nhiều trường đào tạo ngành học này. Các bạn sinh viên theo học ngành Bán hàng trong siêu thị sẽ được đào tạo các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể trở thành một nhân viên bán hàng siêu thị chuyên nghiệp hoặc nhà quản lý bán hàng siêu thị tại các hệ thống siêu thị trong và ngoài nước.
Tìm hiểu về nhà kinh tế học

Tìm hiểu về nhà kinh tế học

Kinh tế là tổng hòa các mối quan hệ liên quan trực tiếp đến việc sản xuất, trao đổi, phân phối, tiêu dùng các loại sản phẩm. Nhà kinh tế học thường sẽ