www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Tìm hiểu về nhà kinh tế học

Tìm hiểu về nhà kinh tế học

Kinh tế là tổng hòa các mối quan hệ liên quan trực tiếp đến việc sản xuất, trao đổi, phân phối, tiêu dùng các loại sản phẩm. Nhà kinh tế học thường sẽ
Tìm hiểu về ngành Kinh doanh quốc tế

Tìm hiểu về ngành Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế là toàn bộ các hoạt động giao dịch, kinh doanh được thực hiện giữa các quốc gia, nhằm thoả mãn các mục tiêu kinh doanh của doanh
Tìm hiểu về ngành Kinh tế đối ngoại

Tìm hiểu về ngành Kinh tế đối ngoại

Kinh tế đối ngoại là tổng thể các hoạt động, các quan hệ kinh tế, tài chính, khoa học kỹ thuật của một nước với bên ngoài, qua đó tham gia vào sự phân
Tìm hiểu về ngành kinh tế và quản lý

Tìm hiểu về ngành kinh tế và quản lý

Tồn tại song song với nhóm ngành quản trị kinh doanh là nhóm ngành kinh tế và quản lý. Đây là nơi thi thố tài năng của những chuyên gia phân tích kinh
Tìm hiểu về ngành về ngành kinh tế tài chính

Tìm hiểu về ngành về ngành kinh tế tài chính

Bạn sẽ được trang bị kỹ năng phân tích tài chính - kinh tế cấp cao, song song với việc phát triển kiến thức và kỹ năng tiên tiến trong các lĩnh vực đa
Tìm hiểu về kỹ sư cầu nối

Tìm hiểu về kỹ sư cầu nối

Kỹ sư cầu nối hay còn gọi bằng tên viết tắt là BrSE là một trong số công việc đó. Hãy cùng đọc bài viết sau để hiểu thêm về nghề nghiệp này nhé!
Tìm hiểu về ngành thẩm định giá

Tìm hiểu về ngành thẩm định giá

Ngành thẩm định giá (Valuation hay Appraisement) là một nghệ thuật hay khoa học về ước tính giá trị cho một mục đích cụ thể của một tài sản cụ thể tại
Giới thiệu về ngành thống kê kinh tế

Giới thiệu về ngành thống kê kinh tế

Sinh viên tốt nghiệp ngành Thống kê kinh tế sẽ có kỹ năng khai thác, phân tích dữ liệu kinh tế xã hội ở các ngành, các cấp khác nhau; có kỹ năng viết
Tìm hiểu về ngành kinh tế lao động

Tìm hiểu về ngành kinh tế lao động

Người lao động là chủ thể của mọi quá quá trình sản xuất kinh doanh. Quản lý, sử dụng, phát huy tiềm năng của nguồn lực lao động trong doanh nghiệp,
Hiểu như thế nào về ngành học Thống kê kinh tế?

Hiểu như thế nào về ngành học Thống kê kinh tế?

Thống kê kinh tế là ngành học nghiên cứu các vấn đề thu thập, xử lý, phân tích, giải thích, biểu diễn và tổ chức dữ liệu kinh tế. Dữ liệu liên quan đế