www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học kiến trúc Đà Nẵng

Mã trường: KTD

Tuyển sinh năm 2024

Thiết kế đồ họa

7210403
Thiết kế đồ họa ,Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện
Đại Học
Chính quy
22,304,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
H00, H01, V00, V00, V01, V01, V02, V02
V00:21.0 H01:21.0 V02:21.0 V01:21.0
H00:15.5 V00:15.5 V01:15.5 V02:15.5
Cập nhật sau
Cập nhật sau
5 năm
50
Việt Nam
infor@dau.edu.vn
566 Núi Thành, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: