www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học kiến trúc Đà Nẵng

Mã trường: KTD

Tuyển sinh năm 2024

Kiến trúc

7580101
Đại Học
Chính quy
23,760,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A01, A01, V00, V01, V02
A01:21.0
A01:16.0 V00:16.0 V01:16.0 V02:16.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
5 năm
300
Việt Nam
infor@dau.edu.vn
566 Núi Thành, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: