www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học kiến trúc Đà Nẵng

Mã trường: KTD

Tuyển sinh năm 2024

Ngôn ngữ Anh

7220201
Tiếng Anh biên - phiên dịch ,Tiếng Anh du lịch
Đại Học
Chính quy
18,200,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
D01, D01, A01, A01, D14, D14, D15, D15
D15:18.0 D14:18.0 D01:18.0 A01:18.0
A01:14.5 D01:14.5 D14:14.5 D15:14.5
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
150
Việt Nam
infor@dau.edu.vn
566 Núi Thành, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: