www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học kiến trúc Đà Nẵng

Mã trường: KTD

Tuyển sinh năm 2024

Công nghệ thông tin

7480201
Đại Học
Chính quy
19,908,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, B00, B00, D01, D01, A01, A01
D01:18.0 B00:18.0 A01:18.0 A00:18.0
A00:14.5 A01:14.5 B00:14.5 D01:14.5
Cập nhật sau
Cập nhật sau
5 năm
150
Việt Nam
infor@dau.edu.vn
566 Núi Thành, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: