www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học kiến trúc Đà Nẵng

Mã trường: KTD

Tuyển sinh năm 2024

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204
Tiếng Trung Quốc biên - Phiên dịch
Đại Học
Chính quy
20,160,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
D01, D01, A01, A01, D14, D14, D15, D15
D15:19.5 D14:19.5 D01:19.5 A01:19.5
A01:15.0 D01:15.0 D14:15.0 D15:15.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
90
Việt Nam
infor@dau.edu.vn
566 Núi Thành, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: