www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Tiền Giang

Mã trường: TTG

Tuyển sinh năm 2024

Luật

7380101
Đại Học
Chính quy
9,782,500 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, C00, C00, D01, A01, D66, D66
D66:23.4 C00:23.4 A01:23.4 A00:23.4
D66:15.0 D01:15.0 C00:15.0 A00:15.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
50
Việt Nam
daihoctg@tgu.edu.vn
119 Ấp Bắc, Phường 5, Thành Phố Mỹ Tho, Tiền Giang
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: