www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Tiền Giang

Mã trường: TTG

Tuyển sinh năm 2024

Du lịch

7810101
Đại Học
Chính quy
11,700,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
C00, C00, D01, D01, C14, D14, D78, D78
C14:18.0 D01:18.0 C00:18.0 D78:18.0
D78:15.0 D14:15.0 D01:15.0 C00:15.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
70
Việt Nam
daihoctg@tgu.edu.vn
119 Ấp Bắc, Phường 5, Thành Phố Mỹ Tho, Tiền Giang
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: