www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Tiền Giang

Mã trường: TTG

Tuyển sinh năm 2024

Công nghệ thông tin

7480201
Đại Học
Chính quy
11,700,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, A01, A01, D07, D07, D90, D90
D90:18.0 D07:18.0 A01:18.0 A00:18.0
A00:16.0 A01:16.0 D07:16.0 D90:16.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
100
Việt Nam
daihoctg@tgu.edu.vn
119 Ấp Bắc, Phường 5, Thành Phố Mỹ Tho, Tiền Giang
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: