www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Tiền Giang

Mã trường: TTG

Tuyển sinh năm 2024

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

7510103
Đại Học
Chính quy
11,700,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, A01, A01, D07, D07, D90, D90
D90:18.0 D07:18.0 A01:18.0 A00:18.0
D90:15.0 D07:15.0 A01:15.0 A00:15.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
80
Việt Nam
daihoctg@tgu.edu.vn
119 Ấp Bắc, Phường 5, Thành Phố Mỹ Tho, Tiền Giang
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: