www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Cần Thơ

Mã trường: TCT

Tuyển sinh năm 2024

Văn học

7229030
Đại Học
Chính quy
9,800,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
C00, D14, D15
N/A:25.75 N/A:25.75 N/A:25.75
C00:24.75 D14:24.75 D15:24.75
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
140
120,000 - 270,000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
Việt Nam
tuyensinh@ctu.edu.vn
Khu II, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: