www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Cần Thơ

Mã trường: TCT

Tuyển sinh năm 2023

Quản lý đất đai

7850103
Đại Học
Chính quy
9,800,000 VNĐ/năm
Xét ĐTN THPT , Xét chứng chỉ Quốc tế
A00, B00, A01, D07
A00:23.0 A01:23.0 B00:23.0 D07:23.0
N/A:25.25 N/A:25.25 N/A:25.25 N/A:25.25
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
130
120,000 - 270,000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
Việt Nam
tuyensinh@ctu.edu.vn
Khu II, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: