www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu

Mã trường: BVU

Tuyển sinh năm 2024

Quản trị kinh doanh

7340101
Quản trị doanh nghiệp ,Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn ,Quản trị truyền thông đa phương tiện ,Kinh doanh bất động sản ,Kinh tế số
Đại Học
Chính quy
27,950,000 VNĐ/năm
Xét tuyển thẳng , ĐGNL HCM , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, C00, C00, D01, D01, C20, C20, NLĐG
NLĐG:650.0
A00:18.0 C00:18.0 C20:18.0 D01:18.0
A00:15.0 C00:15.0 C20:15.0 D01:15.0
Đợt 1: 01/02/2022 – 31/3/2022; Đợt 2: 01/04/2022 – 31/5/2022; Đợt 3: 01/06/2022 – 30/6/2022; Đợt 4: 01/07/2022 – 8/8/2022; Đợt 5: 09/08/2022 – 31/8/2022; Đợt 6: 01/09/2023 – 15/9/2022 (nếu còn chỉ tiêu)
Cập nhật sau
3.5 năm
180
Việt Nam
dhbrvt@bvu.edu.vn
80 Trương Công Định, Phường 3, Thành Phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mô tả ngành:

Ngành Quản trị kinh doanh bao gồm các  chuyên ngành như sau:

Quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp là chuyên ngành thuộc ngành Quản trị kinh doanh, là ngành học chuyên sâu về xây dựng, quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, thương mại và dịch vụ ở các loại hình doanh nghiệp nhà nước, ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ngành này hệ thống hóa các kiến thức về kinh tế như: thu thập thông tin, phân tích, dự báo, tham gia thực hiện và kiểm tra kế hoạch kinh doanh; tư vấn thiết kế bộ máy quản lý doanh nghiệp phù hợp với từng lĩnh vực kinh doanh; phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo các biện pháp quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Quản trị Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn

Quản trị Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn là chuyên ngành của ngành Quản trị kinh doanh, chuyên học về áp dụng các nguyên tắc kinh tế vào thị trường khách sạn và du lịch toàn cầu. Ngành này hệ thống hóa các kiến thức về quản trị kinh doanh nói chung, du lịch, nhà hàng và khách sạn nói riêng đến kiến thức phức tạp về các khía cạnh như đầu tư, quy hoạch, pháp luật về bất động sản, tài chính. Chương trình này cung cấp kiến thức chuyên sâu để khám phá các cơ hội kinh doanh sáng tạo và duy trì hoạt động kinh doanh bền vững và tăng trưởng.

Quản trị truyền thông đa phương tiện

Truyền thông đa phương tiện là chuyên ngành thuộc ngành Quản trị kinh doanh, dùng công nghệ thông tin trong sáng tạo, thiết kế những sản phẩm mỹ thuật trong các lĩnh vực truyền thông, giải trí, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống. Sinh viên còn được tiếp cận những kỹ thuật xử lý hình ảnh, âm thanh, video; kỹ năng thiết kế, tạo ra các sản phẩm đồ họa phục vụ cho truyền thông, quảng cáo, giải trí; kỹ năng tạo ra sản phẩm đồ họa đa phương tiện tương tác như: game, website, đồ họa mô phỏng,…  để có thể đáp ứng tốt và toàn diện những yêu cầu của nền công nghiệp sáng tạo và giải trí hiện đại.

Kinh doanh bất động sản

Kinh doanh bất động sản là chuyên ngành của ngành Quản trị kinh doanh, áp dụng các nguyên tắc kinh tế liên quan đến thị trường bất động sản, dự án, pháp luật BĐS, mối quan hệ giữa kinh doanh BĐS và các định chế tài chính trung gian, thấm định giá trị BĐS và kiến thức về marketing bất động sản. Ngoài kiến thức chuyên môn thì chuyên ngành còn nâng cao các kỹ năng liên quan tư vấn, môi giới và quản lý dự án bất động sản.

Kinh tế số

Kinh tế số thuộc chuyên ngành của ngành Quản trị kinh doanh trang bị kiến thức về dữ liệu lớn, công nghệ thông tin và quản lý kinh tế, nắm bắt được xu hướng chuyển đổi số của doanh nghiệp trong thời đại số, mô hình kinh doanh mới trong thời đại 4.0 với sự sáng tạo, chuyển đổi nền kinh tế truyền thống vào nền kinh tế kỹ thuật số. Mặt khác, sinh viên được trang bị các kỹ năng: nghiên cứu khoa học, kỹ năng hoạch định chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi số.

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: