www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu

Mã trường: BVU

Tuyển sinh năm 2024

Luật

7380101
Luật dân sự ,Luật hành chính ,Luật kinh tế ,Quản trị – Luật
Đại Học
Chính quy
27,950,000 VNĐ/năm
Xét tuyển thẳng , ĐGNL HCM , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, C00, C00, D01, D01, A01, A01, NLĐG
NLĐG:650.0
A00:18.0 A01:18.0 C00:18.0 D01:18.0
A00:15.0 A01:15.0 C00:15.0 D01:15.0
Đợt 1: 01/02/2022 – 31/3/2022; Đợt 2: 01/04/2022 – 31/5/2022; Đợt 3: 01/06/2022 – 30/6/2022; Đợt 4: 01/07/2022 – 8/8/2022; Đợt 5: 09/08/2022 – 31/8/2022; Đợt 6: 01/09/2023 – 15/9/2022 (nếu còn chỉ tiêu)
Cập nhật sau
3.5 năm
50
Việt Nam
dhbrvt@bvu.edu.vn
80 Trương Công Định, Phường 3, Thành Phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mô tả ngành:

Ngành Luật bao gồm các  chuyên ngành như sau:

Luật dân sự

Luật dân sự là chuyên ngành của ngành Luật, nội dung bao gồm tổng thể quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ tài sản dưới hình thức hàng hóa – tiền tệ và các quan hệ nhân thân. Những chế định cơ bản của Luật dân sự như chế định quyền sở hữu, chế định hợp đồng, thừa kế, quyền tác giả, phát minh, sáng chế… gắn liền với đời sống dân sinh của con người.  

Luật hành chính

Luật hành chính là một chuyên ngành của ngành Luật, bao gồm tổng thể quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội hình thành trong quá trình tổ chức và thực hiện hoạt động chấp hành và điều hành của nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa giáo dục, khoa học, công nghệ…và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.

Luật kinh tế

Luật kinh tế là chuyên ngành của ngành Luật, chương trình bao gồm tổng thể quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp, giữa cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế với doanh nghiệp và các mối quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp.

Luật kinh tế trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các chủ thể kinh doanh, quy chế pháp lý về hoạt động thương mại, đầu tư, hợp đồng, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại…và các kỹ năng thiết yếu sẵn sàng cho việc gia nhập nền kinh tế thị trường hội nhập quốc tế trong tương lai.

Quàn trị - Luật 

Quản trị – Luật là chuyên ngành thuộc ngành Luật, trang bị cho sinh viên những kiến thức pháp luật về kinh doanh, quản trị và luật làm nền tảng nghề nghiệp cho nhà quản trị và nhà tư vấn; Hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp, hiểu biết các vấn đề quản trị và pháp lý nhằm tham mưu cho lãnh đạo ra quyết định đúng và hiệu quả.

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: