www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại Học Đà Lạt

Mã trường: TDL

Tuyển sinh năm 2024

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103
Đại Học
Chính quy
9,900,000 VNĐ/năm
ĐGNL HCM , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
C00, C00, D01, D01, C20, C20, D78, D78, NLĐG
NLĐG:680.0
D78:22.0 D01:22.0 C20:22.0 C00:22.0
C00:17.5 C20:17.5 D01:17.5 D78:17.5
cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
205
Việt Nam
info@dlu.edu.vn
01 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: