www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại Học Đà Lạt

Mã trường: TDL

Tuyển sinh năm 2023

Công nghệ sinh học

7420201
Đại Học
Chính quy
9,900,000 VNĐ/năm
ĐGNL HCM , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, B00, B00, D08, D08, D90, D90, NLĐG
NLĐG:600.0
D90:18.0 D08:18.0 B00:18.0 A00:18.0
D90:16.0 D08:16.0 B00:16.0 A00:16.0
cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
265
Việt Nam
info@dlu.edu.vn
01 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: